Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 45  pokazuj  pozycji

ZPTP-ZP.271.TP.3.2023 „Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-03-13 13:46
ZPTP-ZP.271.PN.1.2023 „Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy” Postępowanie unijne Części: 1 2023-02-15 14:48
ZPTP-ZP.271.PN.27.2022 Bieżące utrzymanie zieleni skwerów, zieleńców oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-05 11:48
ZPTP-ZP.271.TP.31.2022 „Wynajem urządzeń parkingowych do obsługi parkingów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-28 13:42
ZPTP-ZP.271.TP.28.2022 „Opróżnianie koszy na śmieci usytuowanych w pasach drogowych ulic gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga- Północ m. st. Warszawy oraz wymianę wkładów” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-15 11:25
ZPTP-ZP.271.TP.30.2022 „Wynajem urządzeń parkingowych do obsługi parkingów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-09 11:01
ZPTP-ZP.271.PN.20.2022 „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Postępowanie unijne Części: 2, 3 2022-12-05 09:57
ZPTP-ZP.271.TP.26.2022 „Wynajem urządzeń parkingowych do obsługi parkingów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-25 14:27
ZPTP-ZP.271.TP.25.2022 „Opróżnianie koszy na śmieci usytuowanych w pasach drogowych ulic gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga- Północ m. st. Warszawy oraz wymianę wkładów” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-21 14:44
ZPTP-ZP.271.PN.20.2022 „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Postępowanie unijne Części: 1 2022-11-16 12:50
ZPTP-ZP.271.TP.21.2022 „Zimowe oczyszczenie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-04 12:29
ZPTP-ZP.271.TP.18.2022 „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-21 14:50
ZPTP-ZP.271.PN.15.2022 „Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-29 14:27
ZPTP-ZP.271.TP.16.2022 „Rozbudowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej w Warszawie” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-12 12:36
ZPTP-ZP.271.TP.14.2022 „Rozbudowa istniejącego parkingu samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62 obręb 4-13-04 przy ul. Ratuszowej w Warszawie” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-09 12:56
ZPTP-ZP.271.TP.8.2022 Realizacja zadania pn. „Więcej drzew dla Pragi” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-08 13:14
ZPTP-ZP.271.TP.7.2022 Przebudowa placu zabaw przy ul. Wileńskiej 57 w Warszawie Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-05 11:50
ZPTP-ZP.271.TP.12.2022 „Rozbudowa istniejącego parkingu samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62 obręb 4-13-04 przy ul. Ratuszowej w Warszawie” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-05 11:23
ZPTP-ZP.271.TP.13.2022 „Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska oraz Bazaru Różyckiego” Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-06-24 15:11
ZPTP-ZP.271.TP.11.2022 „Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska oraz Bazaru Różyckiego” Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-06-10 13:41
ZPTP-ZP.271.TP.9.2022) Rozbudowa istniejącego parkingu samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62 obręb 4-13-04 przy ul. Ratuszowej w Warszawie Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-09 15:15
ZPTP-ZP.271.TP.6.2022 Realizacja zadania pn. „Więcej drzew dla Pragi” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-09 09:37
ZPTP-ZP.271.TP.3.2022 „Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-14 15:57
ZPTP-ZP.271.TP.5.2022 Wykonanie placu zabaw na Placu Hallera Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-04 10:45
ZPTP-ZP.271.TP.3.2022 „Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy” Postępowanie krajowe Części: 2 2022-03-29 14:51

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa