Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

ZPTP-ZP.271.ZO.34.2023.KS „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-11-20 2023-11-24 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.31.2023.KS „Wykonanie nasadzeń roślinności na Placu Hallera w Warszawie w ramach zadania pn.: „Placu zabaw na Placu Hallera”. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-15 2023-11-21 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.28.2023.KS Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wydarzenia pt.: „Gwiazdka na Szmulkach” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-31 2023-11-07 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.27.2023.KS „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-10-24 2023-10-30 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.26.2023.KS „Zakup, dostawa oraz nasadzenia cebul kwiatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-21 2023-09-27 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.23.2023.KS „Ekspertyzy dendrologiczne” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-10 2023-08-17 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.22.2023.KS „Rekultywacja terenu pozostałego po likwidacji placu zabaw pomiędzy nieruchomościami Kameralna 1 i 1A na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-28 2023-08-03 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.21.2023.KS „Naprawa 4 szt. latarni solarnych zlokalizowanych na terenie skweru przy ul. Kępnej (dz. nr 14 obręb 41505 oraz dz. nr 95/1 obręb 41506)” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-25 2023-07-31 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.20.2023.KS Montaż elementów oświetlenia, w tym słupów i opraw oświetleniowych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa istniejącego parkingu samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” . Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-07-25 2023-07-31 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.19.2023.KS „Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia szaty roślinnej na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Kameralnej w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-18 2023-07-24 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.18.2023.KS Naprawa 3 szt. latarni solarnych zlokalizowanych na terenie skweru przy ul. Kępnej (dz. nr 14 obręb 41505 oraz dz. nr 95/1 obręb 41506)” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-04 2023-07-10 10:00 2023-07-19
ZPTP-ZP.271.ZO.17.2023.KS „Zielony brzeg Wisły - posadzenie krzewów i roślin cebulowych na terenie Pomnika Kościuszkowców zlokalizowanego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-04 2023-07-10 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.16.2023.KS „Likwidacja dzikich wysypisk położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-04 2023-07-10 10:00 2024-03-18
ZPTP-ZP.271.ZO.15.2023.KS „Naprawa 4 szt. latarni solarnych zlokalizowanych na terenie skweru przy ul. Kępnej (dz. nr 14 obręb 41505 oraz dz. nr 95/1 obręb 41506)” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-13 2023-06-19 10:00 2023-07-03
ZPTP-ZP.271.ZO.14.2023 „Likwidacja dzikich wysypisk położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-12 2023-06-16 10:00 2023-06-26
ZPTP-ZP.271.ZO.13.2023.KS „Ekspertyzy dendrologiczne” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-07 2023-06-13 10:00 --
ZP.271.ZO.12.2023 „Zielony brzeg Wisły - posadzenie krzewów i roślin cebulowych na terenie Pomnika Kościuszkowców zlokalizowanego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-05-15 2023-05-19 10:00 2023-07-03
ZPTP-ZP.271.TP.6.2023 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie targowiska przy ul. Namysłowskiej 8 (cz. dz. ew. nr 8, obręb 4-12-02) w ramach inwestycji „Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej”. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-05-02 2023-05-11 11:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.12.2023.KS Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wydarzenia pt. „Kiermasz Kwiatowo-Warzywny” na terenie zewnętrznym Bazaru Różyckiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-04-26 2023-05-02 10:00 2023-05-09
ZPTP-ZP.271.ZO.11.2023.KS „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu cokołu Pomnika Kościuszkowców, zlokalizowanego przy ul. Wybrzeże Szczecińskie” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-04-26 2023-05-02 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.10.2023 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wydarzenia pt. „Kiermasz Kwiatowy” na terenie zewnętrznym Bazaru Różyckiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-04-20 2023-04-26 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.9.2023 „Przeprowadzenie 16 kampanii reklamowych” Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-04-06 2023-04-13 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.8.2023 „Ustawienie i serwis kabiny toaletowej przystosowanej do osób niepełnosprawnych w dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy”. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-04-05 2023-04-12 10:00 --
ZPTP-ZP.271.ZO.7.2023 „Przeprowadzenie 16 kampanii reklamowych”. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-31 2023-04-06 10:00 2023-04-06

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa